Partiet Sentrum

Oslo

Oslo – en by for alle

Partiet Sentrum vil at Oslo skal være en by for alle. Alle skal ha like muligheter i byen vår uavhengig av funksjonsevne, legning, kjønnsidentitet, etnisk opprinnelse, hudfarge, tro, livssyn eller annen minoritetstilhørighet. Vi vil ha et rettferdig lokalsamfunn hvor vi ser på mangfold som en styrke for byen vår.

VÅRE 10 HOVEDSAKER

Bekjempe rasismen i byen vår. Oslo skal være en aktiv antirasistisk by. Mangfold er en styrke for byen vår som vi vil heie frem. Lokalpolitikere må bruke sin makt til å bekjempe rasismen.

En likestillingsrevolusjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming må være standarden for all byutvikling, offentlige bygg og offentlig kommunikasjon.

Oslo skal ha en sentral finansiering og tildeling av BPA, slik at BPA blir tilgjengelig i stort nok monn til alle som trenger det.

En skole for alle elever. Lærernes arbeidsvilkår og lønn må styrkes, og skolen må gjøres tilgjengelig for alle. Alle skal få et like godt opplæringstilbud, uavhengig av hvor i byen de bor.

Offensiv klima- og miljøpolitikk. Klimakrisen er vår tids største utfordring, og må tas på høyeste alvor. Vi trenger flere klima- og miljøtiltak, samtidig som vi verner naturen. Oslo har et særlig ansvar for å gjøre en reell innsats for livet i Oslofjorden.

En by der alle skal ha muligheten til å ha et hjem de kan bo i over tid, uten å være avhengig av arv eller millionlønn. Flere boliger må bygges, flere eieformer være mulig, og utleiemarkedet må kontrolleres.

En livssynsåpen by, der det er rom og trygghet for å praktisere tro og livssyn. Religiøst mangfold er en synlig og naturlig del av bybildet.

Et løft for helse- og omsorgstjenester i Oslo. Alle skal være trygg på at man får god og rask hjelp, uavhengig av størrelse på lommeboken, alder eller minoritetstilhørighet.

En gjennomtenkt og bærekraftig byutvikling, som tar hensyn til hele mennesket når nye strøk bygges ut. Universell utforming og servicetilbud må være med fra starten av.

Et Oslo med levende lokalmiljø, lokal innflytelse på lokale politiske spørsmål, og bydelsutvalg med en forutsigbar økonomi og innflytelse.

Flere mennesker smiler til kamera foran partiet sentrum-roll-ups. 1. Geir Lippestad 2. Guro Helene Sørdalen 3. Simen Bondevik 4. Mari Storstein 5. Zain Ali Yusaf 6. Ayesha Zaeem 7. Jamal Sheik 8. Safina de Klerk 9. Anders Møller-Stray 10. Anne Grøvslien